Σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα έγγραφα, τα οποία αφορούν στο πρόγραμμα των Ειδικών και Μουσικών Μαθημάτων και στην υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία των υποψηφίων ΤΕΦΑΑ.

1.Εγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων της 27.5.2021 με θέμα: “Διαβίβαση προγράμματος Ειδικών και Μουσικών Μαθημάτων και Δελτίου Τύπου για την υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ“.

2.Δελτίο Τύπου, όπου αναφέρονται οι Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπαίδευσης που θα λειτουργήσουν οι επιτροπές υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.

3.Υπουργική Απόφαση με αριθμ. Φ.253.2/60008/Α5/27-5-2021 με την οποία: Α) καθορίζεται το πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2021 για τα Ειδικά Μαθήματα και τα Μουσικά Μαθήματα, για εισαγωγή υποψηφίων σε Τμήματα στα οποία απαιτείται η εξέτασή τους και Β) ορίζεται η προθεσμία υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ.

Τα έγγραφα είναι διαθέσιμα στους παραπάνω συνδέσμους.

Πρόγραμμα Ειδικών και Μουσικών Μαθημάτων και Δελτίου Τύπου για την υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ.