νακοινοποίηση στο ορθό. Σας γνωστοποιούμε εκ νέου διορθωμένο το έγγραφο της ΔΔΕ Α΄Αθήνας με θέμα “Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων του Ειδικού Μαθήματος των Αγγλικών, έτους 2020 και κατανομή των Σχολικών Μονάδων της Δ/νσης Δ.Ε. Α΄ Αθήνας σε αυτά” (το έγγραφο είναι διαθέσιμο επιλέγοντας τον ανωτέρω σύνδεσμο).

Επισημαίνουμε στους μαθητές μας ότι για το μάθημα των Αγγλικών θα εξετασθούν στο 8ο Λύκειο Αθήνας.

Ορισμός εξεταστικών κέντρων για το μάθημα των Αγγλικών. Ανακοινοποίηση