Ορισμός εξεταστικών κέντρων για το μάθημα των Αγγλικών. Ανακοινοποίηση

νακοινοποίηση στο ορθό. Σας γνωστοποιούμε εκ νέου διορθωμένο το έγγραφο της ΔΔΕ Α΄Αθήνας με θέμα “Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων του Ειδικού Μαθήματος των Αγγλικών, έτους 2020 και κατανομή των Σχολικών Μονάδων της Δ/νσης Δ.Ε. Α΄ Αθήνας σε αυτά” (το έγγραφο είναι διαθέσιμο επιλέγοντας τον ανωτέρω σύνδεσμο).

Επισημαίνουμε στους μαθητές μας ότι για το μάθημα των Αγγλικών θα εξετασθούν στο 8ο Λύκειο Αθήνας.