Ο Όμιλος Θεάτρου κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου με τηλεκπαίδευση θα λειτουργήσει διαδικτυακά. Σας περιμένουμε τη Δευτέρα 9/11 στις 14:15 στον παρακάτω σύνδεσμο https://minedu-secondary.webex.com/meet/dmavreas 
 
Δημήτρης Μαυρέας – Μαρίτα Λώλη
Ανακοίνωση για τον όμιλο Θεάτρου