Την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου στη Βιβλιοθήκη του σχολείου, μετά τη λήξη των μαθημάτων, συναντήθηκε διευρυμένη η Λογοτεχνική Συντροφιά με τον πεζογράφο, δοκιμιογράφο και κριτικό θεάτρου Ηρακλή Δ. Λογοθέτη στο πλαίσιο του θεματικού κύκλου για το «Συμβόλαιο μεταξύ Πομπού και Δέκτη στη Λογοτεχνία». Η συζήτηση περιεστράφη ουσιαστικά γύρω από δύο πόλους: το αντικείμενο του θεματικού κύκλου καθαυτό και το συναφές με τούτο ζήτημα της διαμεσολάβησης από την κριτική.

Συνάντηση της Λογοτεχνικής Συντροφιάς με τον πεζογράφο, δοκιμιογράφο και κριτικό θεάτρου Ηρακλή Δ. Λογοθέτη