Οι μαθητές της Α και Γ Λυκείου, μπορούν να αναζητήσουν στην eclass (Μυλωνά Αναστασία και Λίτινας Ηρακλής) τις εργασίες που προτείνονται για την τρέχουσα εβδομάδα.

Εργασίες για το μάθημα της Χημείας