Την Τετάρτη 14-1-2015, στις 2:15 στην αίθουσα Χημείας (4ος όροφος) θα κόψουμε την πίτα μας και θα συζητήσουμε για τη «Νανοϊατρική».

Κ. Γιατράς, Κ. Σάλτα

Ανακοίνωση 10ης συνάντησης του Ομίλου Περιπλανήσεις στον κόσμο των Μαθηματικών, της Χημείας και της Τέχνης