Στον όμιλό μας θα μελετήσουμε το περιβάλλον και τις σχέσεις αλληλεπίδρασης που αναπτύσσει ο ανθρώπινος παράγοντας με αυτό, τους κινδύνους που το απειλούν, τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να το προστατεύσουμε και να βελτιώσουμε τη σχέση μας μαζί του, βελτιώνοντας και την ποιότητα της ζωής μας.

Υπεύθυνοι ομίλου: Σταυρούλα Νικηφόρου, Αθανάσιος Πρίκας
Ημέρα λειτουργίας: Τρίτη

Όμιλος: Ας προστατεύσουμε το περιβάλλον…
Ετικέτες: