Εισαγωγή διακριθέντων αθλητών τριών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Σας γνωστοποιούμε το με αριθμό πρωτ. 130807/2020 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα «Εισαγωγή διακριθέντων αθλητών τριών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.»