Ωρολόγιο πρόγραμμα για τις 30/9

Το πρόγραμμα για τις 30 Σεπτεμβρίου είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 30/9