Σας γνωστοποιούμε ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα : Ενημέρωση αποφοίτων ΓΕ.Λ και ΕΠΑ.Λ σχολικού έτους 2014-15 και προηγούμενων ετών σχετικά με την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2015-16.

To Δελτίο είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση: https://drive.google.com/file/d/0B_5bCQDCDZx3MGtoMGt4cUYtVzA/view?usp=sharing

Ενημέρωση αποφοίτων ΓΕ.Λ και ΕΠΑ.Λ σχολικού έτους 2014-15 και προηγούμενων ετών σχετικά με την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2015-16