Γνωστοποιούμε στους ενδιαφερόμενους την από 13.8.2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, με θέμα: “Εισαγωγή διακριθέντων αθλητών/τριών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019“.

____________

Εισαγωγή διακριθέντων αθλητών/τριών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019