Κλήρωση για την κάλυψη των διαθέσιμων θέσεων για τη Β΄ και Γ΄Λυκείου

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους (γονείς-κηδεμόνες και μαθητές/ τριες) ότι η κλήρωση για την κάλυψη των διαθέσιμων θέσεων για τη Β΄και τη Γ΄Λυκείου θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2019 στις 9:00 π.μ.