Η παρουσίαση των ερευνητικών εργασιών των μαθητών και μαθητριών της Α και της Β τάξης θα γίνει την Τετάρτη 3 Μαΐου 2017 ως εξής: για μεν την Α τάξη στις τελευταίες ώρες του προγράμματος, για δε την Β στις τρεις πρώτες ώρες του προγράμματος.

Αναλυτικά, δείτε το πρόγραμμα ΕΔΩ

Παρουσίαση ερευνητικών εργασιών Α΄ και Β΄ τάξης Β΄τετραμήνου