Παρουσίαση Ερευνητικών Εργασιών Β΄ Τετραμήνου – Τετάρτη 6 Μαΐου 2015

 8:10-10:45  πμ                                        Β? ΛΥΚΕΙΟΥ

Α. Στην Αίθουσα Εκδηλώσεων θα παρουσιαστούν οι παρακάτω ερευνητικές εργασίες:

 1. «Εγκληματικότητα». Υπεύθυνη  Καθηγήτρια : Φραντζέσκα Τσορτέκη.
 2. «Μελετώντας ιστορικά πειράματα Φυσικής». Υπεύθυνος Καθηγητής: Παύλος Τζαμαλής.
 3. «Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα». Υπεύθυνη  Καθηγήτρια: Φραντζέσκα Τσορτέκη.

Β.  Στην Αίθουσα Θεάτρου θα παρουσιαστούν οι παρακάτω ερευνητικές εργασίες:

 1. «Νερό, χώμα και αέρας: αφηγήσεις σχολικής επιστήμης με τη βοήθεια των πολυμέσων» Υπεύθυνη καθηγήτρια: Αρτεμησία Στούμπα.
 2. «Επιστήμη και Τέχνη». Υπεύθυνη καθηγήτρια: Αναστασία Μυλωνά

Γ. Στην Αίθουσα Ιστορίας θα παρουσιαστούν οι παρακάτω ερευνητικές εργασίες:

 1. «Πίσω από τα παραμύθια». Υπεύθυνος καθηγητής: Γεώργιος Μέσκος.
 2. «Η ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου». Υπεύθυνη καθηγήτρια: Μαρίτα Λώλη.

 

11:55-14:10  μμ                       Α? ΛΥΚΕΙΟΥ

Α. Στην Αίθουσα Εκδηλώσεων θα παρουσιαστούν οι παρακάτω ερευνητικές εργασίες:

 1. « Έρως και η Ύβρις στην αρχαία Ελληνική Μυθολογία και Τέχνη».

Υπεύθυνη    καθηγήτρια: Νίκη Ρουμπάνη.

 1. «Graffiti, η τέχνη των δρόμων». Υπεύθυνη καθηγήτρια: Μαρίτα Λώλη.

Β.  Στην Αίθουσα Θεάτρου θα παρουσιαστούν οι παρακάτω ερευνητικές εργασίες:

 1. «Δημιουργία ιστοσελίδας με θέμα την ψυχαγωγία των εφήβων». Υπεύθυνη καθηγήτρια: Μαρία Χιόνη
 1. «Βασικά χαρακτηριστικά ιστοσελίδων και δημιουργία ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης». Υπεύθυνη καθηγήτρια: Αλεξάνδρα Άννα Γασπαρινάτου.

Γ. Στην Αίθουσα Ιστορίας θα παρουσιαστούν οι παρακάτω ερευνητικές εργασίες:

 1. «H Φυσική συναντά τον Αθλητισμό». Υπεύθυνος καθηγητής: Θανάσης Τσούκος.
 2. «Η ανάπτυξη των κρυστάλλων- Οι κρύσταλλοι του EMOTO».Υπεύθυνη καθηγήτρια: Φραντζέσκα Τσορτέκη.

 

Δ.   Στην Αίθουσα Πολυμέσων θα παρουσιαστούν οι παρακάτω ερευνητικές εργασίες:

 1. «Αποφάσισε η Βουλή και ο Λαός: Επιγραφές και άμεση Δημοκρατία». Υπεύθυνη καθηγήτρια: Έλενα Τσίκιζα
 2. «Αειφόρος Ανάπτυξη : Η κοινωνική διάσταση της Αειφορίας για την διατήρηση της  κοινωνικής συνοχής της ανθρώπινης κοινότητας». Υπεύθυνη καθηγήτρια: Μαρία Σωτηράκου