Πρόγραμμα Παρουσίασης Ερευνητικών Εργασιών Α’ Τετραμήνου

Την Τετάρτη 14/1/2015 θα γίνει η παρουσίαση των ερευνητικών εργασιών της Α’ και Β’ Λυκείου σύμφωνα με το πρόγραμμα του επισυναπτόμενου αρχείου

Πρόγραμμα