Περιλήψεις

 1. «Αποφάσισε η Βουλή και ο Λαός: Επιγραφές και άμεση Δημοκρατία»

     Υπεύθυνη καθηγήτρια: Έλενα Τσίκιζα

Σε λίγο προβάλλει ο ήλιος από τον Υμηττό και σημαίνουν οι κήρυκες την επικείμενη έναρξη της Εκκλησίας του Δήμου. Φτάνουμε στην Πνύκα της αρχαίας Αθήνας μαζί με τον Αθηναϊκό λαό που συρρέει κατά εκατοντάδες για να αποφασίσει την εσωτερική και την εξωτερική πολιτική της πόλης. Από τα πήλινα όστρακα με το όνομα του Θεμιστοκλή και του Αριστείδη, μέχρι το ψήφισμα για την ίδρυση της Α?  Αθηναϊκής Συμμαχίας και πολλές άλλες σημαντικές αποφάσεις χαραγμένες πάνω στο αττικό μάρμαρο, θα ξαναζήσουμε ιστορικές στιγμές με οδηγούς μας τις επιγραφές. Θα κάνουμε προσομοίωση της Εκκλησίας του Δήμου, Θα φτιάξουμε φυλλάδια που θα τα αναρτήσουμε στο σχολείο και ό,τι άλλο αποφασίσουμε μαζί.

 1. «Αειφόρος Ανάπτυξη : Η κοινωνική διάσταση της Αειφορίας για την διατήρηση της κοινωνικής συνοχής της ανθρώπινης κοινότητας»

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Μαρία Σωτηράκου

Η προτεινόμενη ερευνητική εργασία στοχεύει στο  να προσεγγίσουν οι μαθητές /τριες το περιεχόμενο και τους στόχους της Αειφορίας καθώς και τις δυνατότητες εφαρμογής του αειφορικού μοντέλου ανάπτυξης στην σημερινή κοινωνία, μετά την ολοκληρωτική αποτυχία του εφαρμοζόμενου αναπτυξιακού μοντέλου. Ταυτόχρονα στοχεύει στο να διαμορφώσουν οι μαθητές/τριες ένα πρότυπο αναπτυξιακού μοντέλου το οποίο βασιζόμενο στις αρχές της Αειφορίας θα προσπαθήσει να προσεγγίσει τα προβλήματα κοινωνικής συνοχής που έντονα αντιμετωπίζει σήμερα η ανθρώπινη κοινότητα.

Ερευνητικά Ερωτήματα:

 1. Πως το αναπτυξιακό μοντέλο που εφαρμόστηκε στην ανθρώπινη κοινωνία μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο οδήγησε στην σημερινή γενική κρίση.
 2. Πως προκλήθηκε η σημερινή περιβαλλοντική υποβάθμιση και η κοινωνική εξαθλίωση μέσα σε ένα πλαίσιο κοινωνικών ανισοτήτων και διαφθοράς.
 3. Είναι έτοιμη η κοινωνία μας να αποδεχθεί άλλο τρόπο διαδικασιών ανάπτυξης και κοινωνικών συνεργασιών.
 4. Είναι σήμερα αντιμετωπίσιμα τα προβλήματα κοινωνικής συνοχής και ρατσισμού που αντιμετωπίζει  η ανθρώπινη κοινότητα εντός ενός πλαισίου ειρηνικής συμβίωσης και αλληλεγγύης.
 1. «Ο Έρως και η Ύβρις στην αρχαία Ελληνική Μυθολογία και Τέχνη».

        Υπεύθυνη καθηγήτρια: Νίκη Ρουμπάνη

Η αρχαία Ελληνική μυθολογία είναι πλήρης εννοιών και συμβόλων που αφορούν τις σχέσεις των ανθρώπων πρώτα μεταξύ τους, αλλά και με την κοινωνία, το κράτος, τους θεσμούς και ακόμα με τους νόμους του σύμπαντος. Η Τέχνη παράλληλα με τη μυθολογία απεικόνισε μορφές θεών, ημιθέων και μυθολογικών ηρώων που με τους μεταξύ τους δεσμούς επέδρασαν στην διαμόρφωση αρχετύπων και αξιών. Δύο από τις έννοιες που βρίσκουμε και στη σύγχρονη ψυχολογία ως αίτιο διαπροσωπικών και κοινωνικών συνθέσεων αλλά και συγκρούσεων είναι ο Έρως και η Ύβρις.

Η προτεινόμενη ερευνητική εργασία θα έχει στόχο να εντοπίσει μύθους και μορφές από την Αρχαία Μυθολογία που να αναδεικνύει μορφές των εννοιών αυτών μέσα από τα πάθη τα ανθρώπινα. Δηλαδή, τον Έρωτα και την Ύβρη σε σχέση με τους συνανθρώπους μας, με την κοινωνία, με το κράτος/ εξουσία αλλά και με το υπερβατικό-π.χ θεότητα, φύση, περιβάλλον, οτιδήποτε είναι αυτό που ξεπερνάει τον έλεγχο ενός ατόμου, όσο ισχυρό κι αν  αυτό είναι.

Μέθοδος: Θα εξεταστούν κριτικά, θέματα διαπροσωπικών σχέσεων και σχέσεων ατόμου- κοινωνίας, ατόμου- φύσης και σύμπαντος, μέσα από τα μυθολογικά αρχέτυπα που έδωσαν γόνιμο έδαφος στη σύγχρονη ψυχολογία για την κατανόηση της ανθρώπινης φύσης. Οι μαθητές θα διαβάσουν μυθολογία και θα εργαστούν ατομικά και σε μικρές ομάδες για τη σύνθεση απόψεων και την σύνδεση των απόψεων με σύγχρονα θέματα. Θα προσκαλέσουμε εισηγητές από επιστημονικούς και εκπαιδευτικούς φορείς για να θέσουμε ερωτήματα. Τα συμπεράσματα θα καταγραφούν, με τη διαφορετικότητα και την ομοιότητά τους.

Παιδαγωγικός στόχος είναι να φτάσουν να μπορέσουν να συνθέτουν οι μαθητές προσωπική άποψη μέσα από   διαχρονικές προσεγγίσεις, καλλιεργώντας την προσωπική τους αντίληψη, πάνω σε θέματα που συχνά αποτελούν ?ταμπού?, όπως ο έρως και οι συγκρούσεις, ώστε να είναι λιγότερο ευάλωτοι σε εικασίες και δοξασίες που τους στοχοποιούν.

 1. «Graffiti, η τέχνη των δρόμων»

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Μαρίτα Λώλη

Tο graffiti έχει χρησιμοποιηθεί ως μια μορφή έκφρασης των νέων και είναι συνδεδεμένο με πολυάριθμα κοινωνικά   και πολιτικά γεγονότα της ιστορίας σε διάφορες χώρες.

Στην ερευνητική αυτή εργασία θα ερευνήσουμε την street art και την κύρια μορφή αυτής που είναι το graffiti τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες χώρες. Θα μελετήσουμε τις διάφορες τεχνικές, καθώς και τα έργα κάποιων διάσημων δημιουργών. Θα εξετάσουμε ιδιαίτερα τις μορφές που έχει το graffiti στη χώρα μας και θα δούμε ποιες είναι οι διαφορές και οι ομοιότητες με τα graffiti άλλων χωρών, κυρίως της Γαλλίας. Θα εξετάσουμε επίσης τα πολιτικά και κοινωνικά γεγονότα που επηρεάζουν τους δημιουργούς τους και τους λόγους για τους οποίους η μορφή αυτή τέχνης έχει τόσο μεγάλη απήχηση στους νέους όλου του κόσμου. Τέλος, οι μαθητές θα φωτογραφήσουν graffiti στους δρόμους της Αθήνας και εάν υπάρξει ενδιαφέρον από τις ομάδες, θα δημιουργήσουν και οι ίδιοι graffiti.

 1. «H Φυσική συναντά τον Αθλητισμό»

 Υπεύθυνος καθηγητής: Θανάσης Τσούκος

Η συνεισφορά της φυσικής στον αθλητισμό και στην εξέλιξη αυτού είναι τεράστια καθώς οι τεχνικές των αθλημάτων – αγωνισμάτων βασίζονται στους νόμους της. Επιπλέον στη σύγχρονη εργομετρία η φυσική βοηθά στην αθλητική αξιολόγηση των αθλητών και κατ? επέκταση στην περαιτέρω εξέλιξή τους. Σκοπός αυτής της ερευνητικής εργασίας είναι οι μαθητές να γνωρίσουν τα αθλήματα μέσα από ένα πιο επιστημονικό τρόπο, να συνδέσουν τις γνώσεις τους  από τη φυσική στον αθλητισμό και να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους πρακτικά μέσω της πειραματικής διαδικασίας. Για την επίτευξη των σκοπών θα χρησιμοποιηθούν συσκευές μεγάλης ακρίβειας και αξιοπιστίας που θα διαθέσει η ΣΕΦΑΑ Αθηνών.

6.«Βασικά χαρακτηριστικά ιστοσελίδων και δημιουργία ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης»

     Υπεύθυνη καθηγήτρια: Αλεξάνδρα-Άννα Γασπαρινάτου

Ο σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι διττός:

 1. να διερευνήσουν οι μαθητές τα χαρακτηριστικά που πρέπει να ικανοποιεί ένα διαδικτυακό περιβάλλον. Συγκεκριμένα θα κληθούν να διερευνήσουν τις βασικές αρχές ευχρηστίας μιας ιστοσελίδας και της επικοινωνίας ανθρώπου-υπολογιστή.
 2. Να δημιουργήσουν ηλεκτρονική βιβλιοθήκη με τη βοήθεια διαδικτυακού προγραμματισμού και άλλων βοηθητικών λογισμικών. Η βιβλιοθήκη θα περιλαμβάνει τις παρακάτω υποενότητες: Μουσική, Ταινίες, Βιβλία.

Οι μαθητές θα κληθούν να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν τη βιβλιοθήκη αυτή, με εργαλεία που θα παρουσιαστούν στην αίθουσα, καθώς και να αξιολογήσουν το αποτέλεσμα, με βάση την έρευνα που θα έχουν κάνει.

 

7.«Η ανάπτυξη των κρυστάλλων- Οι κρύσταλλοι του EMOTO

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Φραντζέσκα Τσορτέκη

Μετά την ενασχόλησή τους με τις κρυσταλλώσεις (μέθοδοι βραδείας και ταχείας κρυστάλλωσης), οι μαθητές θα: 1) μεταφράσουν ένα εγχειρίδιο κρυσταλλώσεων από την αγγλική στην ελληνική για λογαριασμό της Ελληνικής Κρυσταλλογραφικής Εταιρείας, 2) επαναλάβουν μερικά από τα πειράματα κρυστάλλωσης νερού του EMOTO, 3)  προσπαθήσουν να αναπτύξουν μια διάταξη με την οποία θα μπορούν να φωτογραφίζουν χιονονιφάδες (κρυστάλλους νερού) ΠΡΙΝ ΛΙΩΣΟΥΝ  (δεδομένου ότι δεν έχουμε τις απαιτούμενες εργαστηριακές πειραματικές διατάξεις), 4) θα ασχοληθούν με κρυστάλλους που αναπτύσσονται μέσα σε βιοσυστήματα.

 1. «Δημιουργία ιστοσελίδας με θέμα την ψυχαγωγία των εφήβων»

     («Creating a site dealing with teen entertainment».)

    Υπεύθυνη καθηγήτρια: Μαρία Χιόνη

Ο στόχος  της  ερευνητικής εργασίας είναι να ενθαρρυνθούν οι έφηβοι  να δοκιμάσουν διάφορες δραστηριότητες αντί να κάθονται μπροστά σε έναν υπολογιστή. Μια ομάδα θα ασχοληθεί με τον αθλητισμό και θα ενθαρρύνει τους εφήβους να ασχοληθούν με την άσκηση. Άλλη ομάδα θα ασχοληθεί με τη δοκιμή νέων τροφίμων και τα οφέλη της υγιεινής διατροφής. Μια άλλη θα ασχοληθεί με  τις ταινίες και τα βιβλία. Στην ενότητα αυτή θα υπάρχει αξιολόγηση από τα μέλη της ομάδας.

The goal is to encourage teenagers to try different activities rather than sitting in front of a computer. One section will deal with sports and encourage exercising. The other will deal with trying new food and the benefits of a healthy diet. Another will be on films and books. In this section we will have reviews by group members.

 

 

 

 

 

 

 

Προτεινόμενα θέματα Ερευνητικών Εργασιών Β? Τετραμήνου 2014-15, για την Α΄ τάξη