ΟΜΙΛΟΣ
?ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ?
BIG BANG
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015, ΩΡΑ 14.15
ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (46)
Αλέξανδρος Κατέρης,
Φυσικός MSc, PhD Ιατρική Φυσική
Χώρος και Χρόνος-Από τον Αριστοτέλη…έως το αύριο.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Θα επιχειρηθεί μία επιστημονική προσέγγιση στις απόψεις και αντιλήψεις των ανθρώπων για το χώρο και το χρόνο. Το ταξίδι μας θα ξεκινήσει από τον Αριστοτέλη και θα συνεχιστεί στην περίοδο της επιστημονικής επανάστασης με τις απόψεις των Galileo και Sir Isaac Newton.
Στη συνέχεια θα γίνει αναφορά σε βασικές αρχές τις Ειδικής Σχετικότητας (ταχύτητα φωτός, μήκος, χρόνος) και της Γενικής Σχετικότητας (χωροχρόνος, μαύρες τρύπες) όπως τις διατύπωσε ο εμπνευστής της, Albert Einstein και αφορούν τη φυσική του μακρόκοσμου.
Θα γίνει επίσης αναφορά στην αρχή αβεβαιότητας του Heisenberg, που εισηγείται ότι δεν μπορούμε να γνωρίζουμε με βεβαιότητα τη θέση και την ορμή στοιχειωδών σωματιδίων ως εγγενή αρχή της φύσης. Η ιδέα του Heisenberg εντάσσεται στο κομμάτι της Κβαντικής Μηχανικής που μελετά τον μικρόκοσμο καθώς και τις αρχές που τον διέπουν, όπως τις διατύπωσε ο εμπνευστής της, Erwin Schrodinger.
Τέλος θα αναφερθούν οι ιδέες που διατυπώνονται για το χώρο και το χρόνο σήμερα και μπορεί να αποτελέσουν φυσικούς νόμους αύριο…

Οι υπεύθυνοι του Ομίλου Ηλιας Ανδριανός Αλέξανδρος Κατέρης Μιχάλης Πατσαλιας

2015-11.27

Όμιλος Μαθηματικών και Λογοτεχνίας – Διάλεξη 27.11.2015