Καραφωτιάς Αλέξανδρος, Ph.D Επιγραφική της Ελληνιστικής Κρήτης-Μ.Α. Αρχιτεκτονική της Ελληνιστικής Δήλου, “ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑΡΧΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟ 16ο ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ 18ο ΑΙΩΝΑ”

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 OKΤΩΒΡΙΟΥ 2013, ΩΡΑ 14.15
ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (46)

Η διάλεξη πραγματοποιείται στο πλαίσιο της λειτουργίας του Ομίλου “Μαθηματικών και Λογοτεχνίας”.

Όμιλος “Μαθηματικών και Λογοτεχνίας”-Διάλεξη- Παρασκευή 18.10.2013