Σας ενημερώνουμε για την εξής αλλαγή:
Την Πέμπτη 15 ? 01 ? 2015 οι μαθητές και οι μαθήτριες των τμημάτων Α4, Β3, Β6  θα σχολάσουν μετά το τέλος της 6ης ώρας, οι μαθητές του τμήματος Γ4 θα σχολάσουν μετά το τέλος της 5ης ώρας.

Από τη Διεύθυνση

Τροποποίηση προγράμματος των τμημάτων Α4, Β3, Β6, Γ4 την Πέμπτη 15.1.2015