Σας ενημερώνουμε για την εξής αλλαγή:
Την Τρίτη 13 ? 01 – 2015 οι μαθητές και οι μαθήτριες των τμημάτων Β1 και Β3 θα σχολάσουν μετά το τέλος της 6ης ώρας.
Από τη Διεύθυνση

Τροποποίηση προγράμματος τμημάτων Β1 και Β3 για την Τρίτη 13.1.2015