Ανακοινώνεται ότι την Πέμπτη 18/12/2014 τα τμήματα Α1, Α2, Α4 & Α6 θα σχολάσουν στο τέλος της 6ης ώρας.
Επίσης την 7η ώρα θα γίνει ενημέρωση της Γ Λυκείου για την εκδρομή στη Θεσσαλονίκη.

Από τη Διεύθυνση

Τροποποίηση προγράμματος τμημάτων για την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου