Ενημερώνουμε τους εισηγητές ότι έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν το πλήρες κείμενο της εισήγησής τους μέχρι και την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2015.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε στην Οργανωτική Επιτροπή της Διημερίδας στο  e-mail: 2ppgelath.mathlog@gmail.com .

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ: Οι Θετικές Επιστήμες ως Πολιτισμικό Αγαθό. Προσεγγίσεις των θετικών επιστημών εκτός Αναλυτικού Προγράμματος. Ανακοίνωση 3η