Σας ενημερώνουμε ότι στο σχολείο μας τη σχολική χρονιά 2013-2014 θα λειτουργήσουν Όμιλοι Δημιουργικότητας, Καινοτομίας και Αριστείας, στους οποίους μπορούν να συμμετέχουν και μαθητές που φοιτούν σε άλλες σχολικές μονάδες. Οι Όμιλοι θα γίνονται μετά το πέρας του διδακτικού ωραρίου στο χώρο του σχολείου για το διάστημα Οκτώβριο-Μάιο. Στους συμμετέχοντες μαθητές θα δοθούν Βεβαιώσεις μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων.

Εγγραφές στους Ομίλους θα γίνονται με Υπεύθυνη Δήλωση των Γονέων μέχρι και την Παρασκευή 11-10-2013.

Θα λειτουργήσουν στο σχολείο μας οι ακόλουθοι Όμιλοι:

ΟΜΙΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΟΜΙΛΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΟΜΙΛΟΣ ΘΕΑΤΡΟΥ
ΟΜΙΛΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ
ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
ΟΜΙΛΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΟΜΙΛΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ (εφόσον συμπληρωθεί ο αριθμός των απαιτούμενων μαθητών). 

Δυνατότητα συμμετοχής μαθητών άλλων σχολείων σε ομίλους