Ένα πρόγραμμα Erasmus+ KA 220 σύμπραξης σχολείων κατά το οποίο θα δημιουργηθεί παιδαγωγικό υλικό σχετικά με τη διαχείριση εσωτερικών και εξωτερικών συγκρούσεων στα σχολεία, θα γίνει ανταλλαγή εμπειριών και θα υιοθετηθούν καινοτόμες διδακτικές πρακτικές. Περισσότερα διαβάστε εδώ.

“External and internal conflict management in school” πρόγραμμα Erasmus + Απολογισμός σχολικής χρονιάς 2021-2022.