Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ ΚΑ1 η εκπαιδευτικός του σχολείου μας Ελένη Γεωργίου (ΠΕ02) μαζί με άλλους εκπαιδευτικούς από την Ελλάδα, τη Φιλανδία, τη Σουηδία, τη Γαλλία, την Πολωνία, τη Βουλγαρία, τη Λιθουανία, παρακολούθησαν το σεμινάριο Las oltras Orillas (The other shores) στη Σεβίλλη και σε άλλες πόλεις της Νότιας Ισπανίας (17/11-26/11/2016). Οι εκπαιδευτικοί μεταξύ άλλων παρακολούθησαν διαλέξεις και συμμετείχαν σε βιωματικές δράσεις που στόχο είχαν τη σύνδεση της σχολικής κοινότητας με την τοπική ταυτότητα και ιστορία, την προώθηση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης μέσω της ανάδειξης των ομοιοτήτων και διαφορών της λεγόμενης ευρωπαϊκής ταυτότητας, την ανακάλυψη – εν τέλει – της πολιτισμικής ταυτότητας των μαθητών και τη σύνδεσή της με την ευρωπαϊκή.
Στο πλαίσιο του σεμιναρίου οι από κοινού δράσεις με τους Φιλανδούς εκπαιδευτικούς (Kimpisen lukio) σε θέματα ευρωπαϊκής ταυτότητας οδήγησαν στην εκ νέου συνεργασία – μεταξύ σχολείων αυτή τη φορά – σε ένα πρόγραμμα Erasmus+ KA2 «Youth for Europe – Agenda 2017-2019», που εμβαθύνει σε θέματα «ιδιότητας του πολίτη» στη σύγχρονη Ευρώπη.
Η εμπειρία από το σεμινάριο Las oltras Orillas αξιοποιήθηκε για την οργάνωση θεατρικών εργαστηρίων στο πλαίσιο του Ομίλου Θεάτρου του σχολείου μας. Η «πόλη» αξιοποιήθηκε, όχι μόνον ως μέσο διδασκαλίας και εκμάθησης, αλλά ως μέσο βαθύτερης κατανόησης της τρέχουσας ιστορικής συγκυρίας. Απόρροια των θεατρικών εργαστηρίων ήταν το ανέβασμα από τους μαθητές της θεατρικής παράστασης «Το αγόρι με τη βαλίτσα» του Μ. Κένι (19 και 20 Ιουνίου 2017), που πραγματεύεται το θέμα της αναγκαστικής μετακίνησης, της θέσης του «Άλλου» σε μια σύνθετη κοινωνική πραγματικότητα. Για παράδειγμα, στους μαθητές ζητήθηκε «εκτός των θυρών» της σχολικής τάξης να αναζητήσουν κινητά αντικείμενα του υλικού βίου που αναδεικνύουν τα πολιτιστικά στοιχεία που φέρουν όλοι οι μαθητές, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν στάσεις αποδοχής της όποιας πολιτιστικής ετερότητας – αντικείμενα που στη συνέχεια αποτέλεσαν και το σκηνικό της παράστασης· στο θέμα της «προσφυγιάς» αναζητήθηκε υλικό – «εκτός των θυρών» – από τους ίδιους τους μαθητές στον άξονα της συγχρονίας και της διαχρονίας (επιστολές, καταγραφή οικογενειακών ιστοριών κ.α.), διερευνήθηκε η φωτογραφική απεικόνιση του θέματος στην περιοχή του σχολείου μας («προσφυγικά» της Λεωφόρου Αλεξάνδρας).

Σεμινάριο ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης Erasmus+ KA1: Las oltras Orillas (The other shores). Απολογισμός, Ιούνιος 2017