ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

Κανόνες υγιεινής

Η χρήση της μάσκας είναι υποχρεωτική σε όλους τους κλειστούς χώρους του σχολείου (αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, τουαλέτες, γραφεία διεύθυνσης και γραμματείας κ.λ.π) και συνιστάται στους ανοιχτούς και ειδικά αν για κάποιο λόγο δεν μπορούν να τηρηθούν οι αποστάσεις.

Απολύμανση χεριών κατά την είσοδο και έξοδο από την αίθουσα και πριν και μετά τη χρήση τουαλέτας με αντισηπτικά που βρίσκονται σε όλους τους χώρους του σχολείου.

Τήρηση αποστάσεων και αποφυγή συγχρωτισμού στα διαλείμματα και στις τουαλέτες.

Τήρηση σταθερών θέσεων – θρανίων μαθητών στην τάξη. Οι υπεύθυνοι τμημάτων θα καθορίσουν την πρώτη εβδομάδα τις θέσεις των μαθητών, θα καταρτίσουν πλάνο αίθουσας σε συνεργασία μαζί τους, το οποίο θα προωθήσουν και στη διεύθυνση του σχολείου.

Θα υπάρχουν εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί ανά όροφο αλλά και στο προαύλιο για να βοηθούν και να εξυπηρετούν τους μαθητές σε ό,τι χρειαστούν αλλά και για να τους βοηθήσουν να εξοικειωθούν με τη νέα πραγματικότητα.

Θα πρέπει να αποφεύγεται η μετακίνηση των μαθητριών/τών κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων από τους χώρους που έχουν οριστεί και περιγράφονται παρακάτω.

Κυλικείο δεν θα λειτουργήσει τις πρώτες εβδομάδες των μαθημάτων, άρα οι μαθήτριες/ές θα πρέπει να φέρνουν μαζί τους νερό και κολατσιό.

Συνιστάται να αποφεύγεται η ανταλλαγή εντύπων στην τάξη αλλά και ατομικών σχολικών ειδών μεταξύ των μαθητών.

Δεν επιτρέπεται η είσοδος των μαθητριών και μαθητών σε άλλη αίθουσα πέραν των καθορισμένων για τις διδασκαλίες.
Αριθμός και χώροι διαλειμμάτων

Για λόγους καλού αερισμού των αιθουσών θα υπάρχουν διαλείμματα μεταξύ όλων των διδακτικών ωρών και καμία απευθείας αλλαγή, όπως συνέβαινε προηγούμενα έτη. Υποχρέωση των επιμελητών είναι όλα τα παράθυρα και οι πόρτες των αιθουσών κατά τη διάρκεια του διαλείμματος να είναι ανοιχτές.

Για τον περιορισμό των επαφών για όλη την περίοδο κατά την οποία στο σχολείο δεν θα λειτουργεί κυλικείο, τα τμήματα θα κάνουν διαλείμματα σε διαφορετικούς χώρους.
Ύποπτα συμπτώματα-Αδιαθεσία

Οι μαθητές που θα αισθανθούν την παραμικρή αδιαθεσία κατά την παραμονή τους στο σχολείο να ενημερώνουν κατευθείαν τον διδάσκοντα ή/και τη Διεύθυνση.

Οι μαθητές που θα αισθανθούν την παραμικρή αδιαθεσία κατά την παραμονή τους στο σπίτι συνιστάται να μην προσέρχονται στο σχολείο και να ενημερώνουν άμεσα τη διεύθυνση για την εξέλιξη της υγείας τους.

Αν κάποιος μαθητής έχει στον στενό κύκλο επαφών του επιβεβαιωμένο κρούσμα Covid-19, υποχρεούται να μη προσέρχεται στο σχολείο, να ενημερώνει άμεσα τη διεύθυνση για το περιστατικό. Το σχολείο στα πλαίσια της δεοντολογίας υποχρεούται να τηρήσει τόσο το απόρρητο του περιστατικού όσο και την ανωνυμία του μαθητή.


ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΛΩΝ


➢ Συνιστάται να αποφεύγεται η είσοδος στο σχολείο σε γονείς, κηδεμόνες και συνεργάτες.
➢ Σε περίπτωση ανάγκης συνιστάται η συντομότερη δυνατή παραμονή στον χώρο του σχολείου και με την προϋπόθεση να μην είναι ώρα διαλείμματος.

Οι Οδηγίες είναι διαθέσιμες και στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://drive.google.com/file/d/1beON5ct3bWPGNuILlytem9jjFIMU3ymw/view?usp=sharing