Σας γνωστοποιούμε τις Οδηγίες και το πρόγραμμα των εξετάσεων των υποψηφίων ΤΕΦΑΑ έτους 2021, όπως ανακοινοποιήθηκε από την Α΄Διεύθυνση Β΄Θμιας Εκπαίδευσης. Το νέο έγγραφο είναι διαθέσιμο στον παραπάνω σύνδεσμο.

Οδηγίες και πρόγραμμα εξετάσεων υποψηφίων ΤΕΦΑΑ έτους 2021 – Ανακοινοποίηση