Στο σύνδεσμο που ακολουθεί θα βρείτε οδηγίες και το πρόγραμμα εξετάσεων των υποψηφίων ΤΕΦΑΑ για το 2021.

Οδηγίες και πρόγραμμα εξετάσεων υποψηφίων ΤΕΦΑΑ 2021