Στο σύνδεσμο που ακολουθεί μπορείτε να δείτε τον ορισμό των εξεταστικών κέντρων για το μάθημα των Αγγλικών έτους 2021 και την κατανομή των σχολικών μονάδων της ΔΔΕ Α Αθήνας σε αυτά.

Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων του ειδικού μαθήματος των Αγγλικών 2021, της ΔΔΕ Α Αθήνας.