Στο σύνδεσμο που ακολουθεί μπορείτε να βρείτε τις οδηγίες και το πρόγραμμα Υγειονομικής εξέτασης και Πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων για την εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ.

Οδηγίες και πρόγραμμα Υγειονομικής εξέτασης και Πρακτικής δοκιμασίας για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ