Σας γνωστοποιούμε τους διαθέσιμους ομίλους για το σχολικό έτος 2020-2021. Στον πίνακα εμφανίζεται το όνομα (θέμα) του ομίλου, οι υπεύθυνοι καθηγητές και η μέρα λειτουργίας του.
Οι γονείς και οι κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών του σχολείου, οι οποίοι ενδιαφέρονται για τη συμμετοχή των παιδιών τους σε κάποιον από τους ομίλους, να συμπληρώσουν τη σχετική ΑΙΤΗΣΗ και να την αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση του σχολείου. Επισημαίνουμε ότι μπορούν να επιλέξουν έως 2 ομίλους.

ΟΜΙΛΟΙΥΠΕΥΘΥΝΟΙΗΜΕΡΑ
1.ΘΕΑΤΡΟΛΩΛΗ – ΜΑΥΡΕΑΣΔΕΥΤΕΡΑ
2.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ – ΛΙΤΙΝΑΣΠΕΜΠΤΗ
3.ΡΗΤΟΡΙΚΗΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΑΚΟΥ – ΓΚΟΥΦΑΣΤΕΤΑΡΤΗ
4.ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΚΑΡΑΔΗΜΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΔΕΥΤΕΡΑ
5. Η ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ Η ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝΤΣΟΥΚΟΣ – ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣΤΡΙΤΗ
6.ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣΚΟΠΑΝΑΣ – ΚΑΡΚΑΝΗΣ- ΚΟΥΡΟΥΤΣΙΔΟΥΤΕΤΑΡΤΗ
7.ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΖΩΗΣ – ΜΥΛΩΝΑΠΕΜΠΤΗ
8.ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΙΤΖΑΒΕΛΟΠΟΥΛΟΥΔΕΥΤΕΡΑ
9.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΝΙΚΗΦΟΡΟΥ – ΠΡΙΚΑΣΤΡΙΤΗ
10.ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣΣΑΜΑΡΑΣΣΕ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ
11.“ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝΤΑΣ” ΣΤΟΝ ΠΑΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΓΙΑΤΡΑΣΤΡΙΤΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΟΜΙΛΟ


Διαθέσιμοι Όμιλοι για το σχολικό έτος 2020-2021