Διοικητικό Συμβούλιο: 

Πρόεδρος Αγγελική Μαργαριτίδου 6944 909519
Αντιπρόεδρος Εμμανουήλ Βερτζώνης 6948 833770
Γραμματέας Βασιλική Κωστάκη 6980 558575
Ταμίας Βασίλειος Μήτσης 6932 983146
Μέλη Μαρία Βέγκου 6936 092989
Τίμος Φάνης 6978 999391

Σχετικά με την ημέρα και ώρα των μηνιαίων ανοικτών συνεδριάσεων του Δ.Σ. θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση.

Νέα σύνθεση του Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων