Σας γνωστοποιούμε τη 2η ανακοινοποίηση στο ορθό εγγράφου της ΔΔΕ Α΄ Αθήνας με θέμα: “Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων του Ειδικού Μαθήματος των Αγγλικών, έτους 2020 και κατανομή των Σχολικών Μονάδων της Δ/νσης Δ.Ε. Α΄ Αθήνας σε αυτά“. Το έγγραφο είναι διαθέσιμο επιλέγοντας τον παραπάνω σύνδεσμο.

Εξεταστικά Κέντρα Αγγλικών. 2η ανακοινοποίηση στο ορθό