Εγκύκλιοι και Υποδείγματα για τις Αιτήσεις-Δηλώσεις πανελλαδικών εξετάσεων 2015 ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Ως προθεσμία για την υποβολή της Αίτησης ? Δήλωσης των μαθητών της τελευταίας τάξης Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ-ομάδας Β) και των αποφοίτων που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ ή των ΕΠΑΛ (Ομάδα Β) έτους 2015, ορίζεται το χρονικό διάστημα από την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου ως και την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου του 2015.

ΣΧΕΤΙΚΑ:

Εγκύκλιος 1: Θέμα: Υποβολή Αίτησης – Δήλωσης υποψηφίων Γενικών Λυκείων και Επαγγελματικών Λυκείων (Ομάδας Β΄) για εισαγωγή στην τριτοβάθμια Εκπαίδευση και Αίτησης για ενδοσχολικό απολυτήριο.

Εγκύκλιος 2: Θέμα: Υποβολή αίτησης – Δήλωσης υποψηφίων Επαγγελματικών Λυκείων (Ομάδα Α΄)»

Υπόδειγμα 1: ΓΕΛ. Αίτηση – Δήλωση μαθητή

Υπόδειγμα 2: ΓΕΛ. Αίτηση-Δήλωση έτους 2015. α) Αποφοίτου Λυκείου ή β) Αποφοίτου ή Μαθητή Ξένου ή Μειονοτικού Σχολείου.

Υπόδειγμα 3: ΕΠΑΛ Β΄: Αίτηση – Δηλώση μαθητή ημερήσιου ή Εσπερινού ΕΠΑΛ Β΄

Υπόδειγμα 4: ΕΠΑΛ Β΄: Αίτηση – Δήλωση Αποφοίτου Κατόχου απολυτηρίου ΕΠΑΛ

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑΔΑ Α) για συμμετοχή στις Πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑΔΑ Α΄)

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση για ενδοσχολικό απολυτήριο.