Υπενθυμίζουμε στους παλαιούς και ενημερώνουμε τους νέους χρήστες της ιστοσελίδας ότι το ωρολόγιο πρόγραμμα (στην εκάστοτε ενημερωμένη του μορφή) είναι (και θα είναι) προσβάσιμο είτε από το κύριο μενού ΣΧΟΛΕΙΟ>ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ είτε από τη σχετική επιλογή στη δεξιά στήλη.

Διευκρίνιση για το ωρολόγιο πρόγραμμα