Παρακαλούνται οι γονείς / κηδεμόνες των μαθητών που θα φοιτήσουν στο σχολείο μας το σχολικό έτος 2018-19, να επιβεβαιώσουν ότι έχουν το αποδεικτικό ηλεκτρονικής εγγραφής και να το προσκομίσουν στο σχολείο την  εβδομάδα 4 – 7 Σεπτεμβρίου 2018 προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής τους.

_________

Eγγραφές μαθητών Α Λυκείου