Οι αιτήσεις για τη συμμετοχή αποφοίτων Γυμνασίου στη δοκιμασία (τεστ δεξιοτήτων και γνώσεων) για την εισαγωγή στην Α? τάξη του σχολείου για το σχολικό έτος 2014-15, υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την 1η έως την 31η Μαρτίου 2014 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΔΕΠΠΣ: http://apps.athena.net.gr/pps/aitisi

Η εισαγωγή όλων των μαθητών/τριών στα Πρότυπα Πειραματικά Λύκεια γίνεται ύστερα από δοκιμασία (τεστ δεξιοτήτων και γνώσεων), η οποία θα πραγματοποιηθεί σε όλα τα Πρότυπα Πειραματικά Λύκεια την Παρασκευή 20 Ιουνίου 2014 στις 10 π.μ.

Για την καλύτερη ενημέρωση των υποψηφίων σχετικά με το χαρακτήρα και το είδος των εξεταζόμενων γνωστικών πεδίων θα ανακοινωθούν ενδεικτικά θέματα εντός του πρώτου δεκαημέρου του Απριλίου.

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε την απόφαση της ΔΕΠΠΣ:«Εισαγωγή μαθητών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (Π.Π.Σ.) για το σχολικό έτος 2014-2015».

 

Εισαγωγή μαθητών/τριών στην Α΄ τάξη του 2ου Πρότυπου Πειραματικού Γενικού Λυκείου Αθήνας το σχολ. έτος 2014-2015