Πίνακας ονομάτων υποψηφίων μαθητών για την Α΄ Λυκείου, σχολ. έτους 2018-19

Ανακοινώνεται ο πίνακας ονομάτων υποψηφίων για την Α΄ Λυκείου, για το σχολικό έτος 2018-2019.
Επιλέξτε τον ακόλουθο σύνδεσμο για να δείτε τον πίνακα: ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να ελέγξουν το επώνυμο, το όνομα, όνομα πατέρα και μητέρας.
Για άλλες πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν με τη γραμματεία του σχολείου: τηλ.: 2106436784.

______________________