«Τομές στην ελληνική εκπαίδευση: Η εκπαίδευση στα χρόνια του Πολέμου και της Κατοχής». Το νέο βιβλίο από τις εκδόσεις του σχολείου μας

exofyllo-s

Ένας νέος τίτλος προστέθηκε στις εκδόσεις του σχολείου μας. Πρόκειται για τα πρακτικά της ημερίδας με θέμα «Τομές στην ελληνική εκπαίδευση: Η εκπαίδευση στα χρόνια του Πολέμου και της Κατοχής» που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 19 Οκτωβρίου 2013. Στον τόμο περιλαμβάνονται οι ανακοινώσεις που κατατέθηκαν στην οργανωτική επιτροπή προς έκδοση, οι οποίες εντάσσονται σε τρεις επιμέρους θεματικές ενότητες: «Η εκπαίδευση στην Κατοχή και τον Εμφύλιο», «Αρχειακά τεκμήρια. Σχολικά και άλλα αρχεία», «Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας».

Η εικόνα του εξωφύλλου φιλοτεχνήθηκε ειδικά για την παρούσα έκδοση από τη Χριστίνα Παναγοπούλου.

Τα Πρακτικά είναι διαθέσιμα σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή. Δείτε το βιβλίο στην ηλεκτρονική του μορφή Εδώ:
praktika-Hmeridas-2013

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ, σ. 9

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ, σ. 11

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΣ, Η εκπαίδευση κατά τις δεκαετίες 1940-1950: Μαζί με την πάλη για την ελευθερία και τη δημο­κρατία, το αίτημα για εκπαίδευση, σ. 13

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΥΡΠΥΡΗΣ, 1944-49: Οι αποτυχημένες απόπει­ρες «ανανέωσης» του ελληνικού εκπαιδευτικού καθεστώτος (δο­μής, περιεχομένου και γλώσσας του σχολείου), σ. 37

ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ, Η μαθητική νεολαία στην Αντίσταση. Αντιστασιακοί πυρήνες στο Γυμνάσιο Παγκρατίου, σ. 49

ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ, Η εκπαίδευση στην κατεχόμενη και ελεύ­θερη Αχαΐα, σ. 57

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΑΜΠΟΥΝΗΣ, Τα Παιδαγωγικά Φροντιστή­ρια στην «Ελεύθερη Ελλάδα» (1944), σ. 67

EΛΕΝΗ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ & ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ (επο­πτεία Δήμητρα Καραδήμα), Μαθητικά βλέμματα από την εμπό­λεμη δεκαετία του ?40, σ. 77

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ, «Πράξις 36η, Εν Αθήναις τη 10η Ιουλίου 1943», σ. 89

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΥΛΦΗΣ ? ΜΑΡΙΑ ΚΕΚΡΟΠΟΥΛΟΥ, Σελίδες Κατοχής από ένα επιταγμένο σχολείο: Πειραματικό Σχολείο Πανε­πιστημίου Αθηνών, σ. 103

ΣΠΥΡΟΣ ΧΡ. ΚΑΡΥΔΗΣ, Αξιοποιώντας τα σχολικά αρχεία. Μια πρόταση ερευνητικής εργασίας και η υλοποίησή της, σ. 119

ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (εποπτεία Σπ. Καρύδης), Χρόνια Πολέμου και Κατοχής. Μαρτυρίες από το αρχείο του του 3ου Γυμνασίου Αρρένων Αθηνών (ερευνητική εργασία), σ. 125