Ευχαριστούμε τους γονείς και κηδεμόνες των 306 μαθητών και μαθητριών, οι οποίοι προτίμησαν το σχολείο μας και κατέθεσαν αίτηση συμμετοχής στη δοκιμασία/τεστ εισαγωγής του Ιουνίου. Ευχόμαστε σε όλους τους μαθητές καλή συνέχεια στις σπουδές τους και επιτυχία στις εξετάσεις τους.

Υπενθυμίζουμε ότι κατά το διάστημα από 2 έως 12 Μαΐου 2014, οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών, που υπέβαλαν αίτηση για τη συμμετοχή των παιδιών τους στη δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων για την εισαγωγή στην Α΄ τάξη του Λυκείου, υποχρεούνται να παραλάβουν από την επιτροπή εξετάσεων του Προτύπου Πειραματικού Λυκείου το δελτίο συμμετοχής του μαθητή/τριας στη δοκιμασία (τεστ) εισαγωγής. Κατά την επίσκεψή τους στο σχολείο οι γονείς και οι κηδεμόνες πρέπει να φέρουν μαζί τους:
1) την αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο,
2) αστυνομική ταυτότητα ή βεβαίωση ταυτοπροσωπίας του/της μαθητή/τριας από Δήμο ή Κ.Ε.Π. ή διαβατήριο, 
3) μία φωτογραφία ταυτότητας ή διαβατηρίου (έγχρωμη ή ασπρόμαυρη) του/της μαθητή/τριας.

Για κάθε άλλη πληροφορία μπορείτε να συμβουλευτείτει την απόφαση της ΔΕΠΠΣ:«Εισαγωγή μαθητών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (Π.Π.Σ.) για το σχολικό έτος 2014-2015».

Αιτήσεις συμμετοχής στην εισαγωγική δοκιμασία του Ιουνίου 2014