Ομιλος Μαθηματικά και Λογοτεχνία: Απολογισμός 2012-2013