Ο κ. Αλέξανδρος Καραφωτιάς (Ph.D Επιγραφική της Ελληνιστικής Κρήτης, Μ.Α. Αρχιτεκτονική της Ελληνιστικής Δήλου), θα αναπτύξει το θέμα: Μεσοπόλεμος: περίοδος ειρήνης ή προετοιμασίας πολέμου;

Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2012, ώρα 14.15΄ στην αίθουσα Μαθηματικών (46) του σχολείου.

Διάγραμμα διάλεξης

Υπήρξε ο δυτικός κόσμος έτοιμος να αποδεχτεί τις παράλογες συνέπειες του Α΄ παγκοσμίου πολέμου και τις συνθήκες ειρήνης;

Η διατήρηση της ειρήνης μπορούσε να γίνει εφικτή;

Πώς η οικονομική κρίση του 1929 ανέδειξε τη βαθύτατη πολιτική κρίση και την αδυναμία της αστικής δημοκρατίας να απομακρύνει το φασιστικό κίνδυνο;

Όμιλος “Μαθηματικά και Λογοτεχνία”. Διάλεξη του κ. Αλέξανδρου Καραφωτιά. Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2012