Ο κ. Δημήτριος Αρμάος, Δρ Μεσαιωνικής και Νέας Ελληνικής Γραμματείας (Φιλοσοφική ΕΚΠΑ), καθηγητής στο 2ο ΠΠΓΕΛ Αθηνών, θα αναπτύξει το θέμα: “Η Λογοτεχνία στον Δυτικό Μεσοπόλεμο: Συνομιλία με την Επισφάλεια“.

Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2012, ώρα 14.15΄ στην αίθουσα Μαθηματικών (46) του σχολείου.

Διάγραμμα διάλεξης

Μια συνοπτική περιδιάβαση των δρόμων που πήρε η λογοτεχνία ανάμεσα στους δύο Πολέμους. Αφετηρία, το ιστορικό και πνευματικό συγκείμενο που επώασε τις εξελίξεις: η νεωτερικότητα και ο ανήσυχος 19ος αιώνας. Παρουσίαση των πρώτων δειγμάτων (τέλη του 19ου αι. και αρχές του 20ού). Τα κινήματα του μοντερνισμού και οι πρωτοπορίες ώς τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Μερικές γραμματολογικές συμβάσεις (γενιές). Μια ερμηνεία για τη γένεση των φαινομένων. Τέλος, τρόποι έκφρασης όλων αυτών των τάσεων.

Όμιλος “Μαθηματικά και Λογοτεχνία”. Διάλεξη του κ. Δημήτρη Αρμάου, Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2012