Εργαστηριακός Όμιλος Φυσικής και Χημείας-17η Συνάντηση 17.3.2014
Τίτλος άσκησης: «Ερατοσθένης και εκτίμηση της ακτίνας της Γης..2300 χρόνια μετά, με google earth, stellarium αλλά την ίδια τριγωνομετρία..».
Ενόψει της εαρινής ισημερίας και της πρώτης ημέρας της άνοιξης, το σχολείο συμμετέχει με πολλά άλλα σχολεία από όλο τον κόσμο που μπορείτε να δείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eratosthenes.ea.gr, στην μέτρηση της ακτίνας Γης με σύγχρονα εργαλεία. Η δράση γίνεται στα πλαίσια του Μαθήματος επιλογής «Αστρονομία» και του Ομίλου Εργαστηριακής Φυσικής και Χημείας.

Eratosthenes_experiment_GR
Οι υπεύθυνοι του ομίλου

Εργαστηριακός Όμιλος Φυσικής και Χημείας-17η Συνάντηση 17.3.2014