Χρόνος διεξαγωγής: 16 και 17 Μαρτίου 2010

Συμμετοχή: 2 μαθητές, ο Λευτέρης Χριστοδουλής και ο Νίκος Χριστοδουλής, που είχαν προκριθεί από την προηγούμενη φάση.

Διάκριση: Κατέλαβαν, ο μεν Λευτέρης την 3η θέση στην κατηγορία των 84 κιλών, ο δε Νίκος επίσης την 3η θέση στην κατηγορία των 74 κιλών.

Πανελλήνιοι Σχολικοί Αγώνες Ελληνορωμαϊκής Πάλης -2010