14οι Πανελλήνιοι Μαθητικοί Καλλιτεχνικοί Αγώνες

Φορέας : Υπουργείο Παιδείας.

Διάκριση: Α΄ Βραβείο Περιφερειακών Αγώνων