Στο σύνδεσμο που ακολουθεί θα βρείτε την πρόσκληση για Junior Ambassadors του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Πρόγραμμα “Σχολεία Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου”