Στο σχολείο μας λειτουργεί τμήμα ενισχυτικής Γερμανικών, για την ενίσχυση του επιπέδου γνώσης της γερμανικής γλώσσας Α1/Α2, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Ξένες Γλώσσες.

Όσοι μαθητές και μαθήτριές μας επιθυμούν, συμμετέχουν στις αντίστοιχες εξετάσεις για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας επιπέδου Α1-Α2.

Από τους μαθητές του τμήματος της Ενισχυτικής Γερμανικών 2021-22 συμμετείχαν οι εξής δύο μαθητές μας τον περασμένο Ιούνιο στην ενιαία διαβαθμισμένη εξέταση Γερμανικών επιπέδου Α1 – Α2 του Κρατικού Πτυχίου Γλωσσομάθειας: 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ        Α1

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ   Α4

Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε, ότι και οι δύο κατέκτησαν το επίπεδο Α2 με υψηλό σκορ και έτσι θα αποκτήσουν το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Α2 στα Γερμανικά!

Θερμά Συγχαρητήρια από τη Διεύθυνση και τους συναδέλφους του σχολείου μας για την επιτυχία τους!

Επιτυχία των μαθητών μας στις εξετάσεις Γερμανικών του ΚΠΓ