Ωράριο λειτουργίας σχολικής γραμματείας

Η Γραμματεία του σχολείου λειτουργεί καθημερινά από τις 09:00 έως τις 13:00.

Η Διεύθυνση του σχολείου.