Στους συνδέσμους που ακολουθούν θα βρείτε πληροφορίες για την προετοιμασία έναρξης λειτουργίας της εφαρμογής e-εγγραφές.

  1. Επιστολή προς γονείς.
  2. Προετοιμασία για την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής e-εγγραφές.
  3. Υπεύθυνη δήλωση.
Έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής e-εγγραφές